Coronavirus: Jesteśmy otwarci i gotowi, aby pomóc Ci zarządzić Twoją sprawą online

Dokonaj wpłaty

Spłać jednorazowo cały dług lub dokonuj systematycznych wpłat ratalnych, Ty wybierasz.

W tym miejscu możesz dokonać wpłaty na poczet Twojego zobowiązania. W celu dokonania wpłaty przygotuj numer sprawy oraz numer PESEL (w przypadku osób fizycznych) lub REGON (w przypadku podmiotów prawnych lub działalności gospodarczych).

Numer sprawy znajdziesz w korespondencji, którą przesłaliśmy do Ciebie.

2. Wysokość wpłaty
3. Szczegóły wpłaty